Aktualności

Zachęcamy Państwa do uważnego śledzenia zamieszczonej na naszej stronie zakładki Aktualności, zawierającej bieżące informacje, które chcemy Wam przekazywać.

lekarz sprawdza dokument

Czy można udzielić pełnomocnictwa do spraw związanych z leczeniem?

gazeta

Co to jest wypis aktu notarialnego?