Przydatne linki

komputer stacjonarnyAKTY PRAWNE

Internetowy System Aktów Prawnych
https://isap.sejm.gov.pl/


Prawo o notariacie
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19910220091/U/D19910091Lj.pdf


Rozporządzenie w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200001473/O/D20201473.pdf


Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20000860959/U/D20000959Lj.pdf


Ustawa o podatku od spadków i darowizn
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19830450207/U/D19830207Lj.pdf


Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20051671398/U/D20051398Lj.pdf


Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20030640592/U/D20030592Lj.pdf

 

BAZY DANYCH I REJESTRY

Elektroniczne Księgi wieczyste – przeglądanie i wydawanie dokumentów
https://ekw.ms.gov.pl/


Geoportal krajowy
https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html?gpmap=gp0


Geoportal miejski - Lublin
https://geoportal.lublin.eu/2d/


Krajowy Rejestr Sądowy – wyszukiwanie podmiotu
https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/


Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (baza przedsiębiorców) – wyszukiwanie podmiotu
https://aplikacja.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/search.aspx


Lista tłumaczy przysięgłych
https://arch-bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/tlumacze-przysiegli/lista-tlumaczy-przysieglych/search.html 


Rejestr spadkowy – stwierdzenia nabycia spadku
https://rejestry-notarialne.pl/37

 

SPRAWY

Apostille i legalizacja dokumentów zagranicznych
https://www.gov.pl/web/dyplomacja/zalatw-sprawe


Formularze wniosków o wpis do księgi wieczystej
https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/formularze-wnioskow-stosowanych-w-sadach-rejonowych-prowadzacych-ksiegi-wieczyste-w-systemie-informatycznym-oraz-wnioskow-skladanych-do-centralnej-informacji-kw


Wypis i wyrys z ewidencji gruntów
Miasto Lublin: https://bip.lublin.eu/e-urzad/opisy-uslug/wydzial-geodezji/wnioski/wydawanie-wypisow-i-wyrysow-z-operatu-ewidencyjnego,2,22931,2.html
Powiat lubelski: https://splublin.bip.lubelskie.pl/index.php?id=473&akcja=szczegoly&p2=969630


Zaświadczenie o przeznaczeniu gruntu – miasto Lublin
https://bip.lublin.eu/e-urzad/opisy-uslug/wydzial-planowania/wypis-i-wyrys-z-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-lub-studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarowania-przestrzennego,10,22979,2.html 
https://bip.lublin.eu/e-urzad/opisy-uslug/wydzial-planowania/zaswiadczenie-dotyczace-terenu-w-przypadku-braku-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego,9,22979,2.html 


Zaświadczenie o rewitalizacji – miasto Lublin
https://bip.lublin.eu/e-urzad/opisy-uslug/biuro-miejskiego-konserwatora-zabytkow-i-rewitalizacji/zaswiadczenie-dotyczace-obszaru-zdegradowanego-obszaru-rewitalizacji-oraz-gminnego-programu-rewitalizacji,20,22912,2.html


Zaświadczenie o lasach:

Miasto Lublin: https://bip.lublin.eu/e-urzad/opisy-uslug/wydzial-geodezji/rolnictwo/wydanie-zaswiadczenia-o-objeciu-dzialkidzialek-uproszczonym-planem-urzadzenia-lasu-lub-decyzja-o-ktorej-mowa-w-art-19-ust-3-ustawy-o-lasach,6,22936,2.html
Powiat lubelski: https://splublin.bip.lubelskie.pl/index.php?id=472&p1=szczegoly&p2=1072157
Legalizacja dokumentów potwierdzonych przez notariuszy: https://lublin.so.gov.pl/legalizcja-dokumentow,m,m1,170,322

 

INSTYTUCJE

Izba Notarialna w Lublinie
http://lublin.notariat.info.pl/ 


Krajowa Rada Notarialna
https://krn.org.pl/ 


Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie
https://www.lublin-zachod.sr.gov.pl/ 


Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
https://www.lublin-wschod.sr.gov.pl/ 


Sąd Okręgowy w Lublinie
https://lublin.so.gov.pl/ 


Sąd Apelacyjny w Lublinie
https://www.lublin.sa.gov.pl/