Informacje – Kancelaria Notarialna Klaudia Sutryk-Sochowska, Lublin

stemplowanie dokumentuNotariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną. Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego. Przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz jest obowiązany czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne.

Mając powyższe na uwadze nasza Kancelaria zapewnia pełne zaangażowanie i indywidualne podejście do każdej sprawy. Działamy sprawnie, rzetelnie i profesjonalnie. Dokładamy wszelkich starań, aby codziennie świadczyć Państwu usługi prawne na najwyższym poziomie. Notariusz i pracownicy Kancelarii gwarantują zachowanie poufności treści czynności notarialnych dokonywanych w Kancelarii, a także wszystkich towarzyszących im okoliczności.

Nasz Zespół z chęcią udzieli wszystkim osobom zainteresowanym dokonaniem czynności notarialnej wyczerpujących wyjaśnień i informacji, zarówno co do treści, jak i konsekwencji sporządzanego dokumentu notarialnego, tak aby był dla Państwa w pełni zrozumiały. Istnieje również możliwość umówienia się na indywidualną rozmowę z notariuszem w sprawie planowanej czynności notarialnej.