Czynności notarialne

akt notarialnyPoniżej prezentujemy listę czynności najczęściej dokonywanych w naszej Kancelarii.

 

UMOWY

 • Sprzedaż
 • Darowizna
 • Dożywocie
 • Zamiana
 • Zniesienie współwłasności
 • Deweloperska
 • Ustanowienie odrębnej własności lokalu
 • Najem
 • Majątkowa małżeńska
 • Podział majątku
 • Alimentacyjna
 • Spółka
 • Pożyczka

SPRAWY SPADKOWE

 • Testament
 • Zrzeczenie się dziedziczenia
 • Odrzucenie spadku
 • Otwarcie i ogłoszenie testamentu
 • Akt poświadczenia dziedziczenia
 • Dział spadku
 • Powołanie i odwołanie zarządcy sukcesyjnego
 • Poszukiwanie testamentu w Notarialnym Rejestrze Testamentów

OŚWIADCZENIA

 • Poddanie się rygorowi egzekucji
 • Ustanowienie hipoteki
 • Ustanowienie służebności lub użytkowania
 • Ustanowienie fundacji
 • Objęcie udziałów w spółce z o.o.
 • Przekształcenie przedsiębiorcy

PROTOKOŁY

 • Zgromadzenie wspólników
 • Zgromadzenie akcjonariuszy
 • Zebranie wspólnoty mieszkaniowej
 • Otwarcie strony internetowej

POŚWIADCZENIA

 • Podpis
 • Kopia dokumentu
 • Pozostawanie przy życiu