Zespół

zespół specjalistówKlaudia Sutryk-Sochowska

Notariusz

Studia prawnicze ukończyła w 2016 roku. W tym samym roku przystąpiła do egzaminu wstępnego na aplikację notarialną, którą odbywała w latach 2017-2020. W 2020 roku zdała egzamin zawodowy. 7 grudnia 2020 roku uzyskała status zastępcy notarialnego. Decyzją Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 marca 2022 roku została powołana na stanowisko notariusza.

Doświadczenie zawodowe zdobywała od 2015 roku – początkowo na rynku nieruchomości, następnie na rynku prawniczym. Od października 2017 roku do marca 2022 roku była zatrudniona w jednej z lubelskich kancelarii notarialnych, w tym przez ponad rok pełniła funkcję zastępcy notarialnego. W tym czasie zdobyła kompleksowe doświadczenie w prowadzeniu kancelarii notarialnej, poczynając od kwestii administracyjnych, przez obsługę klienta, aż do przygotowywania i dokonywania czynności notarialnych.

W pracy cechuje ją wnikliwość, skrupulatność i sprawność działania. Sumiennie i uczciwie wypełnia powierzone jej obowiązki notariusza, a klienci cenią ją za solidną wiedzę prawniczą.

 

Magdalena Protasiewicz

Asystentka Notariusza

Ukończyła studia magisterskie na kierunku prawo na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, a ponadto studia podyplomowe związane z obrotem nieruchomościami na Uniwersytecie Łazarskiego w Warszawie. Poprzednie doświadczenia zawodowe zdobywała w instytucjach administracji samorządowej i rządowej, gdzie zajmowała się m.in. wydawaniem decyzji administracyjnych i analizą danych dotyczących nieruchomości. Jest prawnikiem o dużej wiedzy merytorycznej i szerokim wachlarzu zainteresowań.

Zajmuje się bieżącą obsługą klientów Kancelarii, sporządzaniem projektów aktów notarialnych, a także sprawami administracyjno-biurowymi, rzetelnie wykonując wszelkie powierzone jej obowiązki.