Akty notarialne — Lublin

Oferujemy sporządzanie aktów notarialnych w Lublinie. W wyjątkowych okolicznościach możliwe jest również umówienie spotkania poza siedzibą kancelarii. Forma aktu notarialnego jest prawnie wymagana w przypadku części umów, a jej niezachowanie jest związane z rygorem nieważności dokonanej czynności. Istnieje również kategoria zdarzeń prawnych, które mogą, choć nie muszą, być dokonane w obecności rejenta.

Decydując się na wsparcie prawnika podczas zawierania umowy, strony zyskują moją pomoc podczas sporządzania i redagowania treści oświadczenia, a także zbadania zawartych w nim klauzul pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. Merytoryczne wsparcie umożliwia skonstruowanie aktu w taki sposób, aby ten faktycznie wyrażał wolę stron.

Po odczytaniu treści aktu i złożenia pod nim niezbędnych podpisów następuje rejestracja treści umowy w prowadzonym do tego celu rejestrze. Oryginał dokumentu zostaje zachowany w kancelarii, przez co strony nie muszą się martwić o jego bezpieczną archiwizację.

 

Obowiązek zawarcia umowy w formie aktu notarialnego

W sytuacji, gdy przepisy zastrzegają formę aktu notarialnego dla danej czynności prawnej, jej niezastosowanie jest związane z rygorem nieważności takiego zdarzenia. Do sytuacji tego rodzaju należą m.in.:

 • umowa sprzedaży nieruchomości,
 • umowa darowizny nieruchomości,
 • czynności związane z oddaniem nieruchomości w użytkowanie wieczyste,
 • intercyza,
 • utworzenie statutu spółki akcyjnej,
 • umowy spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, komandytowych, komandytowo-akcyjnych.

Jeśli nie masz pewności, czy dana czynność powinna zostać zawarta przed przedstawicielem notariatu, skontaktuj się z prawnikiem. Podpowie on, jaka forma umowy będzie w danej sytuacji nie tylko wymagana prawnie, ale również najbezpieczniejsza i w przyszłości zminimalizuje ryzyko niedogodności związanych np. z jej podważeniem.

 

Dlaczego warto zawierać umowy notarialne?

Zawarcie umowy u rejenta to:

 • nadzór merytoryczny i prawny nad treścią oświadczenia woli,
 • zminimalizowanie ryzyka podważenia dokumentu,
 • bezpieczna archiwizacja oryginalnego dokumentu,
 • pełne wykorzystanie narzędzi prawnych do maksymalnego odzwierciedlenia woli stron w dokumencie,
 • możliwość zarejestrowania dokumentu w odpowiednim rejestrze,
 • zabezpieczenie oryginału oświadczeń woli przed tym, by miały do nich wgląd niepowołane osoby — kwestia ta ma szczególne znaczenie w przypadku wyrażania ostatniej woli.

W związku z zaletami, które płyną z zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, warto rozważyć taką czynność również dla oświadczeń, które mogą być zawarte w dowolnej postaci.