Umowa o dział spadku Lublin

Przeprowadzamy czynności związane z zawarciem umowy o dział spadku w Lublinie. Warto przy tym pamiętać, że tego rodzaju oświadczenia woli mogą zostać zawarte przed rejentem jedynie wtedy, gdy między spadkobiercami dzielącymi majątek występuje pełna zgoda co do wysokości przypadających im udziałów. Jej brak skutkuje koniecznością podjęcia mediacji bądź wstąpieniem na drogę sądową.

 

Co obejmuje dział spadku?

Podczas działu spadku dzieli się wszelkie aktywa, rzeczy oraz prawa. Należy przy tym pamiętać, że dokonanie działu spadku przed rejentem jest obowiązkowe, jeśli do majątku należą nieruchomości (grunty, domy, mieszkania) lub przedsiębiorstwo, w którego skład wchodzą nieruchomości (np. obiekty związane z funkcjonowaniem oraz zarządzaniem działalnością gospodarczą).

 

Dlaczego warto zawrzeć umowę o dział spadku w kancelarii?

Zawarcie umowy o dział spadku przed rejentem umożliwia:

  • sprawne przeprowadzenie podziału majątku — postępowania sądowe w Polsce są przewlekłe, więc mogą trwać nawet kilka lat. Co więcej, zainteresowani mogą między sobą negocjować na temat tego, w jaki sposób zarządzą częściami majątku. Przed sądem nie ma przestrzeni na działania tego typu;
  • ograniczenie ryzyka popełnienia błędu podczas podziału — prawnik zna przepisy prawa i potrafi je stosować, więc poprowadzi czynność w taki sposób, aby była legalna.

Tego rodzaju działanie to także gwarancja niepodważalności dokonanych podziałów. Jeśli spadkodawcy dokonają ustaleń między sobą, bez obecności przedstawiciela notariatu, po jakimś czasie może dojść do konfliktów związanych z zarządzaniem masą spadkową. Sama umowa jest wiążąca dla każdej ze stron i wyklucza takie działanie.

Podkreślamy, że poprzez sporządzenie testamentu notarialnego i zamieszczenie w nim odpowiednich zapisów spadkodawca może mieć wpływ na ostateczny sposób podziału spadku.