Poświadczenia notarialne Lublin

Jedną z czynności dokonywanych w kancelarii w Lublinie jest poświadczenie notarialne. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa istnieje szereg czynności, które dla swojej ważności wymagają interwencji rejenta. Jego zadaniem w tym wypadku jest potwierdzenie prawdziwości podpisu, tożsamości strony czy autentyczności dokumentu w zależności od tego, czego dotyczy dana czynność.

 

Notarialne poświadczenie podpisu Lublin

Dokonujemy notarialnego poświadczenia podpisu w Lublinie. Czynność co do zasady polega na złożeniu sygnatury w obecności prawnika, jednak możliwe jest również wcześniejsze podpisanie dokumentu i potwierdzenie jego autentyczności poprzez złożenie oświadczenia przed notariuszem. Podczas sporządzania poświadczenia dokonanych czynności rejent zawiera informację o takim zdarzeniu. W ramach czynności dokonuje się sprawdzenia tożsamości podpisującego dokument oraz rewiduje się to, czy sygnaturę złożono w sposób trwały, który uniemożliwia dokonanie w niej zmian.

Notarialne poświadczenie podpisu coraz częściej stosuje się nie tylko w kwestiach obligatoryjnych, ale i w sytuacjach, które tego nie wymagają. Podobnie jest w przypadku zawierania umów w formie aktu notarialnego. W ten sposób strony zabezpieczają się przed podważeniem treści zawartego oświadczenia, a konkretniej w przypadku podpisu, przed podważeniem jego autentycznego dokonania.

 

Poświadczenie dziedziczenia

Akt stanowi potwierdzenie tego, że wskazana w nim osoba jest faktycznym spadkobiercą. Dokument zostaje sporządzony jedynie na zgodne żądanie wszystkich osób, które mogą być spadkobiercami z mocy testamentu i ustawy, jeżeli strony zgadzają się co do wysokości przypadających im udziałów w spadku.

 

Poświadczenia dokumentów

Notarialne poświadczenie dokumentów umożliwia potwierdzenie zgodności kopii z oryginałem. Czynność przeprowadza się najczęściej, gdy uzyskanie duplikatu dokumentu jest niemożliwe lub utrudnione.