Testament notarialny Lublin

Zajmujemy się sporządzaniem testamentów notarialnych w Lublinie. Co do zasady czynności tego rodzaju przeprowadzane są w kancelarii, jednak w szczególnych wypadkach możliwe jest umówienie spotkania w innym miejscu. Zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym podmiotami zaangażowanymi w kwestie spadkowe są w Polsce sądy oraz rejenci. Jedną z czynności, którą się zajmujemy, jest sporządzanie dokumentów, w których spadkodawca zarządza swoim majątkiem na wypadek śmierci.

Testament sporządzony w ten sposób zyskuje moc dokumentu urzędowego. Po dokonaniu zapisów zostaje umieszczony w specjalnym rejestrze. Testator otrzymuje wypis dokumentu, a w kancelarii zostaje zarchiwizowany jego oryginał. Dzięki temu ostatnia wola jest zabezpieczona przed tym, by jej treść nie dostała się w niepowołane ręce, a także przed zgubieniem oraz celowym bądź przypadkowym zniszczeniem.

Warto przy tym pamiętać, że swoim majątkiem możesz rozporządzać nie tylko poprzez testament, ale także choćby przez zawarcie umowy majątkowej małżeńskiej, zwanej popularnie intercyzą, którą także przygotujemy i zawrzemy w kancelarii.

 

Dlaczego warto sporządzić testament w formie notarialnej?

Sporządzenie testamentu notarialnego umożliwia merytoryczny nadzór rejenta nad jego treścią. To pozwala zawrzeć w dokumencie jedynie te klauzule, które są zgodne z obowiązującym prawem, a także w pełni realizują wolę spadkodawcy. Co więcej, możliwe jest złożenie dokumentu potwierdzającego ostatnią wolę jedynie przez osobę, która jest w pełni zdolna do czynności prawnych i działa w świadomy sposób. Prawnik nie dopuści do sporządzenia dokumentu przez osobę niepoczytalną czy działającą pod przymusem, jeśli będzie w stanie zauważyć taką sytuację. W przyszłości ogranicza to i minimalizuje ryzyko np. podważenia testamentu.

Co więcej, testament sporządzony w kancelarii to także:

  • gwarancja rejestracji jego treści w stosownym rejestrze,
  • bezpieczne archiwizowanie dokumentu i ochrona zawartych w nim informacji przed dostępem do nich niepowołanych osób,
  • pełna realizacja woli testatora oraz ochrona interesów spadkobierców.

Poinformujemy Cię o możliwościach prawnych związanych ze spadkiem, a także konsekwencjach wynikających z powzięcia konkretnych zapisów. Przed przystąpieniem do sporządzenia dokumentu warto zastanowić się nad tym, w jaki sposób chce się dysponować majątkiem, w skład którego mogą wchodzić m.in. pojazdy, maszyny rolnicze, nieruchomości, dzieła sztuki, biżuteria, a także wierzytelności testatora.